Tillhör toppen bland kallblodstränare

Björn blev Stig H stipendiat  2008

Anläggning

Vi håller till i natursköna västerbacke

Stora hagar åt hästarna

Både boxplatser och lösdrifter

Väldigt fina träningsbanor

Hästarna jobbar och lever i en idyll

Lastbil för fyra hästar och hästtransport, för säker transportering

Stora beteshagar på gården i Västerbacke 231

Inte direkt mindre på gården Västerbacke 188

Mysiga skogshagar åt hingstarna

Hästmys i en av lösdriftshagarna

Backegubben i en av lösdrifterna

Backen, 700 meter lång i skarp lutning

Sandbanan, 400 x 300 meter i en lutning och i tungt material.

Lastbilen med plats för fyra hästar

Hästtransporten i stallets färger